::Бързи Връзки
 
 
 
 
Начало
 
Календар на заседанията
ллНасрочени дела
ллРешени дела
ллАктове на други съдилища

ДСИ
ллОбявления за публична продан
ллПравила

Полезна информация

Профил на купувача
лл

Начало
  За нас

 

ДОБРЕ ДОШЛИ в официалния сайт на Районен съд гр. Карлово!


На страниците на сайта можете да намерите информация за службите в съда, работното и приемното им време, график на съдебните заседания, постановените съдебни актове, обявленията за публична продан на ДСИ, действащите в съда вътрешни правила, доклади, конкурси и др.
Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.

ВАЖНО!!!

 

15.12.2015г. - Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 20.05.2013г., може да внасяте държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Карлово – BG43 FINV 9150 3115 5186 84, чрез ПОС терминални устройства. Ограничения в размера на сумите няма. Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти – VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони (такси). ПОС терминалните устройства са инсталирани в стая № 14 първи етаж (Регистратура и Бюро съдимост) на съда. През ПОС терминалните устройства може да заплащате Държавни такси за издаване на удостоверения/разрешения от дежурен съдия, както и такси за прием/отказ на наследство, Държавни такси за образуване на дела и по жалби, за издаване на свидетелства за съдимост и др. При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.
=======================================================================

25.11.2015г. - Считано от 01.01.2016г., във връзка със Заповед № РД 178/09.09.2015г. на Председателя на Районен съд Карлово, изплащането на възнагражденията с бюджетни и депозитни средства на самоосигуряващи се вещи лица и особени представители ще се извършва по банков превод. (Виж тук)
=======================================================================

29.06.2015г. Становище на председателя на Апелативен съд Пловдив, във връзка с медийното отразяване на среща-дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район, проведена на 19.06.2015г., и стенографски протокол от срещата - Протокол (.pdf)
=======================================================================

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес: https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.
=======================================================================

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com
=======================================================================

От 01.07.2012 г. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ на съда са променени.
За повече информация посетете раздел КОНТАКТИ.

=======================================================================

ВЕЩИ ЛИЦА - Списък на вещи лица 2016г.
=======================================================================

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "РЕШЕНИ ДЕЛА"
=======================================================================

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда
=======================================================================

Съдебни заседатели мандат 2015г. - 2019г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работата на съдебните заседатели
=======================================================================

От 15.04.2010г. съдебните актове се публикуват и на ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС
=======================================================================

гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” № 4, тел. 0335/93261; 0335/93262; e-mail: krs@rs-karlovo.com