::Бързи Връзки
 
 
 
 
Начало
 
Календар на заседанията
ллНасрочени дела
ллРешени дела
ллАктове на други съдилища

ДСИ
ллОбявления за публична продан
ллПравила

Полезна информация

Начало
  За нас

 

ДОБРЕ ДОШЛИ в официалния сайт на Районен съд гр. Карлово!


На страниците на сайта можете да намерите информация за службите в съда, работното и приемното им време, график на съдебните заседания, постановените съдебни актове, обявленията за публична продан на ДСИ, действащите в съда вътрешни правила, доклади, конкурси и др.
Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.

ВАЖНО!!!

09.09.2014г. - Заповед № РД 97 от 05.09.2014г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, относно актуализиране на спъсъка на вещите лица и необходимите документи за кандитатите за вписване в списъка.

Заповед № РД 97 от 05.09.2014г. (.pdf)
=======================================================================

21.08.2014г. - Във връзка с предстоящото изработване на Комуникационната стратегия на съдебната власт комисия "Публична комуникация" при ВСС инициира анкетно проучване сред магистрати, съдебни служители и граждани. Анкетата е анонимна като всеки гражданин може да я попълни и предаде на административния секретар в РС Карлово.

АНКЕТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ (.doc)
=======================================================================

От 01.07.2013г. в Районен съд Карлово могат да се внасят държавни такси, глоби, разноски по дела, подсъдни на съда, такса свидетелство за съдимост чрез ПОС терминални устройства в стая 14 /Регистратура/ и стая 15 /Бюро съдимост/.
=======================================================================

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес: https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.
=======================================================================

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com
=======================================================================

От 01.07.2012 г. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ на съда са променени.
За повече информация посетете раздел КОНТАКТИ.

=======================================================================

ВЕЩИ ЛИЦА - Списък на вещи лица 2014г.
=======================================================================

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "РЕШЕНИ ДЕЛА"
=======================================================================

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда
=======================================================================

Съдебни заседатели мандат 2010 г. - 2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работата на съдебните заседатели
=======================================================================

От 15.04.2010г. съдебните актове се публикуват и на ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС
=======================================================================


гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” № 4, тел. 0335/93261; 0335/93262; e-mail: krs@rs-karlovo.com