::Бързи Връзки
 
 
 
 
Начало
 
Календар на заседанията
ллНасрочени дела
ллРешени дела
ллАктове на други съдилища

ДСИ
ллОбявления за публична продан
ллПравила

Полезна информация

Профил на купувача
лл

Начало
  За нас

 

ДОБРЕ ДОШЛИ в официалния сайт на Районен съд гр. Карлово!


На страниците на сайта можете да намерите информация за службите в съда, работното и приемното им време, график на съдебните заседания, постановените съдебни актове, обявленията за публична продан на ДСИ, действащите в съда вътрешни правила, доклади, конкурси и др.
Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.

ВАЖНО!!!

 

25.11.2015г. - Считано от 01.01.2016г., във връзка със Заповед № РД 178/09.09.2015г. на Председателя на Районен съд Карлово, изплащането на възнагражденията с бюджетни и депозитни средства на самоосигуряващи се вещи лица и особени представители ще се извършва по банков превод. (Виж тук)
=======================================================================

12.09.2015г. - Заповед № 123/09.09.2015г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, относно актуализиране списъка на вещи лица. (Виж тук)
=======================================================================

12.09.2015г. - Заповед № 122/09.09.2015г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, относно актуализиране списъка на съдебните преводачи. (Виж тук)
=======================================================================

01.09.2015г. - Районен съд Карлово ОБЯВЯВА конкурс за назначаване на служител на длъжност "съдебен деловодител", служба "Регистратура". За повече информация посети раздела "Свободни работни места". (Виж тук)
=======================================================================

29.06.2015г. Становище на председателя на Апелативен съд Пловдив, във връзка с медийното отразяване на среща-дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район, проведена на 19.06.2015г., и стенографски протокол от срещата - Протокол (.pdf)
=======================================================================

От 01.07.2013г. в Районен съд Карлово могат да се внасят държавни такси, глоби, разноски по дела, подсъдни на съда, такса свидетелство за съдимост чрез ПОС терминални устройства в стая 14 /Регистратура/ и стая 15 /Бюро съдимост/.
=======================================================================

От 20.02.2013 г. Министерство на правосъдието предоставя услугата - ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ (ЕСС).
ЕСС е достъпно на страницата на МП на адрес: https://cs.mjs.bg/.
ЕСС се получава след заплащане на държавна такса в размер на 3 лева.
=======================================================================

От 01.11.2012 г. ЕЛЕКТРОННИЯТ АДРЕС на съда е: krs@rs-karlovo.com
=======================================================================

От 01.07.2012 г. БАНКОВИТЕ СМЕТКИ на съда са променени.
За повече информация посетете раздел КОНТАКТИ.

=======================================================================

ВЕЩИ ЛИЦА - Списък на вещи лица 2015г.
=======================================================================

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, имате пряк достъп до съдебните актове постановени от РС-Карлово от раздела "РЕШЕНИ ДЕЛА"
=======================================================================

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда
=======================================================================

Съдебни заседатели мандат 2015г. - 2019г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работата на съдебните заседатели
=======================================================================

От 15.04.2010г. съдебните актове се публикуват и на ЦЕНТРАЛЕН УЕБ БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС
=======================================================================

гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” № 4, тел. 0335/93261; 0335/93262; e-mail: krs@rs-karlovo.com