ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДА

В Районен съд Карлово са обособени  граждански и наказателни състави, както и службите бюро съдимост, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията.

Председател на съда е АСИМА ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА.

СЪДИИ:

1. Анна Георгиева
2. Анна Донкова-Кутрова
3. Дарина Попова
5. Гюрай Мурадов
6. Владимир Иванов 

СЪДИЯ - ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Илиян Миланов
2. Велин Енев

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:

1. Георги Марков

Към месец декември 2016 г. щатната численост на персонала в Районен съд - гр. Карлово е общо 33 бр., от тях:

  • 7 магистрати;
  • 2 държавни съдебни изпълнители;
  • 1 съдия по вписвания;
  • 23 съдебни служители.