ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
21.01.2019 г., 22.01.2019 г., 23.01.2019 г., 24.01.2019 г., 25.01.2019 г.

28.01.2019 г., 29.01.2019 г., 30.01.2019 г., 31.01.2019 г., 01.02.2019 г.

 

21.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

551/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

910/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1890/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1218/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

1773/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

11:00

Гражданско дело

693/2013

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

29/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:15

ЧНД

30/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

22.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1318/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1369/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1606/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1212/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1344/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

568/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1069/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:00

Гражданско дело

1208/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

1272/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

10

10:30

Гражданско дело

1351/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

615/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

НЧХД

1/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:00

АНД

720/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:15

НОХД

815/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

10:45

АНД

752/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

13:30

НОХД

374/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

23.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1969/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1038/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:00

Гражданско дело

1465/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

1557/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

9:30

Гражданско дело

1240/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

10:00

Гражданско дело

1117/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

10:00

Гражданско дело

1287/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

10:30

Гражданско дело

960/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

9

10:30

Гражданско дело

853/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

10

13:30

Гражданско дело

691/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

24.01.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

НОХД

368/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

АНД

639/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

10:30

АНД

638/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:50

АНД

757/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

11:30

НОХД

814/2018

АННА П. ДОНКОВА

6

13:30

НЧХД

721/2018

АННА П. ДОНКОВА

25.01.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

ЧНД

14/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

ЧНД

22/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:30

ЧНД

35/2019

АННА П. ДОНКОВА

28.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1858/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

549/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:30

Гражданско дело

1207/2015

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:30

Гражданско дело

923/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

11:00

Гражданско дело

737/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

29.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

154/2018

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

Гражданско дело

1477/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1577/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

1235/2016

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

1248/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

1028/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1062/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

10064/2004

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

1011/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НЧХД

762/2017

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

АНД

834/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

10:15

АНД

749/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:30

АНД

659/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

13:30

НОХД

719/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

13:30

НОХД

585/2018

АННА П. ДОНКОВА

30.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

716/2016

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

ЧГД

816/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:00

Гражданско дело

999/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:00

Гражданско дело

1734/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

9:30

Гражданско дело

1146/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

9:30

Гражданско дело

1378/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

9:30

Гражданско дело

1466/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

10:00

Гражданско дело

563/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

31.01.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

1030/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

9:30

Гражданско дело

1165/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

3

10:00

Гражданско дело

1122/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

4

10:00

Гражданско дело

1337/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

5

10:30

Гражданско дело

1935/2017

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

6

10:30

Гражданско дело

676/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

7

10:30

Гражданско дело

1535/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

8

11:00

Гражданско дело

1356/2018

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

823/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

АНД

871/2018

АННА П. ДОНКОВА

3

10:00

АНД

872/2018

АННА П. ДОНКОВА

4

10:30

НОХД

662/2018

АННА П. ДОНКОВА

5

10:30

АНД

849/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

11:00

АНД

868/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

13:30

НОХД

160/2018

АННА П. ДОНКОВА

8

13:30

АНД

754/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

9

13:45

АНД

840/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

10

14:15

АНД

847/2018

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

01.02.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

10:00

Гражданско дело

291/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

 

в началото