ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за

16.09.2019 г., 17.09.2019 г., 18.09.2019 г., 19.09.2019 г., 20.09.2019 г.

23.09.2019 г., 24.09.2019 г., 25.09.2019 г., 26.09.2019 г., 27.09.2019 г.

 

16.09.2019 г.

Няма насрочени дела

17.09.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

1755/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

656/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1240/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

462/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

9:30

Гражданско дело

579/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

9:30

Гражданско дело

644/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

1317/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:00

Гражданско дело

69/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

84/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

 

 

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

357/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:00

АНД

435/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

9:30

НОХД

440/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

10:00

АНД

519/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

5

10:30

НЧХД

127/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

6

13:30

АНД

243/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

7

14:00

АНД

427/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

18.09.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧГД

573/2017

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1753/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:00

Гражданско дело

700/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:00

Гражданско дело

868/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

9:30

Гражданско дело

1038/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

6

9:30

Гражданско дело

1240/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

7

9:30

Гражданско дело

432/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

8

9:30

Гражданско дело

1106/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

9

10:00

Гражданско дело

192/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

10

10:30

Гражданско дело

403/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

11

10:30

Гражданско дело

686/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

 

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НОХД

618/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

10:00

ЧНД

628/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

19.09.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

НЧХД

576/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НОХД

585/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

13:30

ЧНД

302/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

14:00

АНД

587/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

20.09.2019 г.

Няма насрочени дела

23.09.2019 г.

Няма насрочени дела

24.09.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

948/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:00

Гражданско дело

1255/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:00

Гражданско дело

1257/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

9:30

Гражданско дело

669/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

10:00

Гражданско дело

85/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

6

10:00

Гражданско дело

335/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

7

10:00

Гражданско дело

607/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

8

10:30

Гражданско дело

10064/2004

ДАРИНА И. ПОПОВА

9

10:30

Гражданско дело

291/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:20

АНД

327/2019

АННА П. ДОНКОВА

2

9:30

АНД

428/2019

АННА П. ДОНКОВА

3

9:45

АНД

8/2019

АННА П. ДОНКОВА

4

10:10

НОХД

525/2019

АННА П. ДОНКОВА

5

10:30

НОХД

534/2019

АННА П. ДОНКОВА

6

10:45

АНД

526/2019

АННА П. ДОНКОВА

7

13:30

АНД

320/2019

АННА П. ДОНКОВА

8

13:45

АНД

509/2019

АННА П. ДОНКОВА

25.09.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

807/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

2

9:00

Гражданско дело

1181/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

3

9:30

Гражданско дело

1146/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

4

9:30

Гражданско дело

621/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

1411/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

728/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:20

НЧХД

436/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

11:00

АНД

98/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

14:00

АНД

546/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

26.09.2019 г.

Няма насрочени дела

27.09.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

547/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

в началото