ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 

Списък на насрочените дела в Районен съд Карлово за
15.07.2019 г., 16.07.2019 г., 17.07.2019 г., 18.07.2019 г., 19.07.2019 г.

22.07.2019 г., 23.07.2019 г., 24.07.2019 г., 25.07.2019 г., 26.07.2019 г.

 

15.07.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

Гражданско дело

257/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

2

10:00

Гражданско дело

951/2019

ВЛАДИМИР С. ИВАНОВ

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

276/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

АНД

293/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:30

АНД

400/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:00

АНД

345/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

11:20

АНД

6/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

6

11:45

АНД

12/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

16.07.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

Гражданско дело

947/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

10:00

Гражданско дело

1317/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

10:00

Гражданско дело

555/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

10:30

Гражданско дело

579/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

5

11:00

Гражданско дело

1009/2018

ДАРИНА И. ПОПОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

АНД

97/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НОХД

585/2017

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

3

13:30

НОХД

440/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

4

14:00

АНД

467/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

17.07.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

376/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

10:00

НОХД

405/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:45

АНД

444/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

18.07.2019 г.

Няма насрочени дела

19.07.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

НОХД

323/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

22.07.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:15

АНД

349/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

2

9:30

НЧХД

744/2018

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:30

АНД

98/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

11:00

АНД

434/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

11:30

АНД

482/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

23.07.2019 г.

Няма насрочени дела

24.07.2019 г.

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:30

АНД

385/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

2

9:30

НЧХД

391/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

3

10:00

АНД

103/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

4

10:30

АНД

104/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

5

10:35

АНД

472/2019

ГЮРАЙ А. МУРАДОВ

25.07.2019 г.

Няма насрочени дела

26.07.2019 г.

Граждански дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧГД

509/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

2

9:30

Гражданско дело

542/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

3

9:30

Гражданско дело

644/2019

ДАРИНА И. ПОПОВА

4

10:00

Гражданско дело

1693/2018

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

5

10:00

Гражданско дело

552/2019

АСИМА К. ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА

Наказателни дела

№ по ред

Наср. за часа

Дело

Съдия

Вид

Номер

1

9:00

ЧНД

453/2019

АННА Г. ГЕОРГИЕВА

 

в началото