Актуална информация

На 13.12.2018 година  и на 14.12.2018 г. делата на І наказателен състав няма да се гледат, поради ползване на отпуск за временна неработоспособност на съдията-докладчик Анна Георгиева, а именно: НОХД 596/2018; НОХД 760/2018; НОХД 585/2017; НЧХД 779/2018 и НОХД 731/2018.  Страните по делата ще получат нови призовки за следващо съдебно заседание.

Повече

Образец на Декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК може да изтеглите от тук.

Повече

20.06.2018 г. - Заповед № РД 100/20.06.2018 г. на Председателя на Районен съд-Карлово, относно определя на дела, които ще се разгреждат през съдебната ваканция от 16.07 до 01.09. 2018 г., във връзка с разпоредбата на чл. 329, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ.

Повече

15.06.2018 г. – Уважаеми граждани и адвокати, уведомяваме Ви, че считано от 18.06.2018 г. (понеделник), деловодството на изпълнителна служба, държавните съдебни изпълнители, както и съдебните зали, в които се провеждат съдебните заседания по делата са с нов административен адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, учебен корпус на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ет. 2. Входът за сградата, ползвана от съда се намира от северната страна, откъм улица „Гладстон“.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ