Работно време

Работно време
от 08.30 ч. до 17.00 ч.
Приемно време на председателя на съда
понеделник от 10:00ч. до 11.30ч.
Работно време с граждани
Деловодства
от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Дежурен съдия
сутрин: от 08.30 ч. до 12.00 ч.
след обяд: от 13.30.ч. до 16.30 ч.