Съдебна администрация

Деловодствата  в Районен  съд Карлово обслужват граждани с  непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Имат следното разположение:


Обща регистратура

етаж 1, стая № 14, тел. 0335/ 9 45 16

 Гражданско деловодство

етаж 2, стая № 5, тел. 0335/ 9 45 16, вътр. 105 

Наказателно деловодство

етаж 2, стая № 4, тел. 0335/ 9 45 16, вътр. 104 

Бюро съдимост

етаж 1, стая № 14, тел. 0335/ 9 45 16 

Бюро призовки

етаж 2, стая № 3, тел. 0335/ 9 45 16 

Съдебно изпълнителна служба

етаж 2, стая № 3, тел. 0335/ 9 32 63

;