Съдебна зали

 

Съдебна зала № 1, ул. "Димитър Събев" № 4, етаж 1

Съдебна зала № 2, ул. "Димитър Събев" № 4, етаж 1

Съдебна зала № 3, ул. "Димитър Събев" № 4, етаж 1