СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2015 г. - 2019 г.

Списък на съдебните заседатели

за Районен съд Карлово

 мандат 2015 г. – 2019 г.

 

Име

1

АННА ИВАНОВА СПАСОВА

2

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА РАНЧЕВА - ОТПИСАН

3

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

4

ДАНКА ДОБРЕВА МАВРОВА

5

ДИМИТЪР МИНЧЕВ КАЦЕВ - ОТПИСАН

6

ДОНКА ХРИСТОВА БАЛЪКОВА

7

МАРИЯ СОТИРОВА ТОШЕВА-БРЪНЗАКОВА

8

ПЕНКА МАРКОВА ТЕРЗИЕВА

9

ПЕТКАНА ДАНЧЕВА ДАНЧОВСКА - ОТПИСАН

10

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА - ОТПИСАН

11

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

12

СТЕФКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

13

СТОЯН СТОЕВ ЧЕТИНОВ

14

ТАНЯ ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА

15

ТОШКО НИКОЛОВ ДРЪНДЕВ