Указател

Етаж 1 

ст. 15 – Кабинет Председател
ст. 14 – Регистратура и Бюро "Съдимост"
ст. 16 – кабинет съдии
Зала 1, Зала 3 и Зала 4
Зала 2 - системен администратор, младши специалист-статистик, съдебен секретар
 

Междинен етаж

ст. 11 – главен счетоводител, каса и домакин

 

Етаж 2 

ст. 1 – съдебни секретари
ст. 2 – кабинет съдии и ДСИ
ст. 3А – съдебно изпълнителна служба - деловодство
ст. 3Б – ДСИ
ст. 4 – наказателно деловодство и съдебен секретар
ст. 5 – гражданско деловодство, архивар, административен секретар
ст. 6 – кабинет съдии